niedziela, 4 maja 2014

Porządkowanie miejsc pamięci - przełom kwietnia/maja 2014

W okresie poprzedzającym Święta majowe działacze Narodowego Tomaszowa uporządkowali kilka mogił i miejsc pamięci w regionie. Sprzątanie objęło:
  • Cmentarz Wojenny w Majdanie Górnym
  • Miejsce pochówku żołnierzy poległych w bitwach pod Tomaszowem Lubelskim koło Łuszczacza
  • Cmentarz ofiar obozu zagłady NKWD w Błudku
  • Pomnik Jana Leonowicza „Burty” w Nowinach

W niedługim czasie przeprowadzane będą kolejne prace porządkowe. Wszystkich, którzy chcą pomóc zachęcamy do kontaktu z nami (po prawej stronie bloga znajduje się okno z danymi kontaktowymi). Prosimy też o przesyłanie informacji o miejscach pamięci w Waszej okolicy, które wymagają uporządkowania.

MOGIŁA NIEDALEKO ŁUSZCZACZA


 POMNIK JANA LEONOWICZA BURTY W NOWINACHCMENTARZ WOJENNY W MAJDANIE GÓRNYM


 

wtorek, 22 kwietnia 2014

Wywieś polską flagę w dniach 2-3 maja

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004. Jest to również Dzień Polonii i Polaków za Granicą, wyraźmy naszą więź i solidarność z Nimi!

3 maja to z kolei przypadająca w tym roku już 223 rocznica uchwalenia Konstytucji. Ustawa Rządowa z 3 V 1791 była pierwszą, pisaną nowoczesną polską konstytucją, a drugą na świecie, po amerykańskiej (1787). Tekst konstytucji obejmuje wstęp i 11 artykułów. Bezpośrednio pod nazwą Ustawa Rządowa umieszczono apostrofę sakralną: „W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego”. Wstęp, napisany piękną polszczyzną, jest tekstem o charakterze agitacyjno-propagandowym. Wskazywano w nim na historyczne znaczenie uchwalonej konstytucji. Twórcy konstytucji starali się pobudzić społeczeństwo, a w szczególności szlachtę do realizacji reform ustrojowych.

Mając na uwadze powyższe ważne dla nas wszystkich i naszej Ojczyzny wydarzenia zachęcamy mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego jak również powiatu tomaszowskiego do wywieszenia w dniach 2-3 Maja 2014 roku flag państwowych.

Bądźmy dumni z bycia Polakami, pokażmy że potrafimy ukazać swą dumę nie tylko przy okazji Euro 2012 ale również poważnych, narodowych świąt!

Przypomnij sąsiadowi o wywieszeniu flagi, ozdób własny dom, sprawmy aby w tych dniach na ulicach naszego miasta i pobliskich miejscowości były widoczne biało-czerwone flagi!

wtorek, 15 kwietnia 2014

Konwencja wojewódzka Ruchu Narodowego w Lublinie

12 kwietnia 2014 roku jako Narodowy Tomaszów Lubelski uczestniczyliśmy w konwencji wojewódzkiej Ruchu Narodowego. Punktualnie o godzinie 15 rozpoczęła się ona w sali konferencyjnej Polskiego Związku Motorowego w Lublinie.

Po sukcesie jakim było uzyskanie statusu ogólnopolskiego komitetu wyborczego (przypomnijmy,że do jego zarejestrowania potrzebne było zebranie wymaganej liczby podpisów w co najmniej 7 okręgach) przyszła pora aby poznać kandydatów, którzy będą nas reprezenować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 25 maja 2014 roku. Na początku konwencji zgromadzeni odśpiewali Hymn Polski i odmówili Modlitwę Żołnierzy NSZ. Następnie podziękowano wszyskim organizacjom narodowym z Lubelszczyzny, które przyczyniły się do tego,że w okręgu numer 8 (lubelskim) zebrano ponad 14 tys. podpisów poparcia dla KWW Ruch Narodowy. Po czym przedstawiono każdego z kandydatów, którzy pokrótce wyjaśnili dlaczego ubiegają się o mandat europosła. Lubelską „jedynką” w wyborach do Europarlamentu jest Marian Kowalski, były rzecznik Obozu Narodowo-Radykalnego, były członek Unii Polityki Realnej, obecnie jeden liderów Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego. Kolejne miejsca za  zajmują m.in : Natalia Wiślińska (rzecznik Brygady Lubelskiej ONR) czy Wojciech Rowiński (rzecznik lubelskiego Ruchu Narodowego, działacz ZŻ NSZ). Następnie głos zabrał żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych – Antoni Brzuszek ps. „Tolek” – brat słynnego „Boruty” dowódcy lubelskiego oddziału NSZ. W swoim krótkim przemówieniu wskazał, że jego walka miała sens, gdyż dziś młodzi ludzie powracają do pielęgnowania wartości, które jemu przyświecały w okresie walki. Później kandydaci wygłosili krótkie przemówienia, w których mówili o problemach z jakimi muszą się mierzyć mieszkańcy regionu lubelskiego i całego kraju, mimo członkostwa w UE. Jako ostatni głos zabrał lider listy z lubelskiego okręgu do PE, Marian Kowalski. W swoim przemówieniu zaznaczył przede wszystkim, że wynik najbliższych wyborów nie jest sprawą najważniejszą liczy się przede wszystkim to, że udało się zmobilizować i zachęcić młodych ludzi o wyrazistych poglądach do aktywnego włączenia się w krajową politykę, ponieważ czas na Radykalną Zmianę!

Podsumowując, konwencję należy zaliczyć do w pełni udanych, nie zabrakło przedstawicieli organizacji narodowych z terenu Lubelszczyzny, przedstawiono kandydatów z lubelskiej listy RN, zaprezentowano postulaty, o które będą walczyć nasi kandydaci w Brukseli.

Nam nie pozostaje nic innego jak podziękować wszystkim 380 osobom z Tomaszowa Lubelskiego i okolic, które wpisały się na listę poparcia Ruchu Narodowego w okręgu wyborczym numer 8 oraz zachęcić Państwa do włączania się w szeregi rosnącego w siłę Ruchu Narodowego oraz do oddania głosu 25 maja na KWW RN, ponieważ tylko my możemy dokonać Radykalnej Zmiany!

niedziela, 16 marca 2014

Spotkanie z córkami Jana Gorączki "Lonta" - Galeria

Akt nadzoru w sprawie karnej Jana Gorączki ps. "Lont"

Fragment zeznań

Donos na LontaSpotkanie z córkami Jana Gorączki "Lonta" - 08.03.2014 r

Dziś obchodzimy 62. rocznicę śmierci Jana Gorączki ps. „Lont”, żołnierza AK, następnie WiN zamordowanego w ubeckiej obławie w Podlodowie.

„Lont” w czasie trwania II wojny światowej walczył jako żołnierz Armii Krajowej z niemieckim najeźdźcą, następnie wraz z nadejście nowej okupacji już w ramach WiN-u podjął nierówną walkę ze sowieckim zniewoleniem. Utrzymywał również kontakty z Janem Leonowiczem ps.”Burta” choć wbrew obiegowej teorii nie wchodził w skład jego oddziału. W ramach partyzantki niepodległościowej, na terenie powiatu tomaszowskiego odpowiedzialny był za sprawy logistyczne, stąd częste kontakty nie tylko z resztą z „Burtą”.

Z okazji rocznicy jego śmierci jak również w ramach trwających w całej Polsce wydarzeń upamiętniających pamięć o „Żołnierzach Wyklętych” jako Narodowy Tomaszów Lubelski również mieliśmy okazję zetknąć się z żywymi świadkami historii. Mianowicie 8 marca w miejscowości Pieniany (nieopodal Podlodowa) nasza delegacja miała przyjemność spotkać się oraz porozmawiać z dwiema córkami Jana Gorączki . Panie Janina oraz Wacława to dwie spośród pięciu córek „Lonta”. W bardzo ciekawy oraz wyczerpujący sposób przybliżyły nam One historię życia swojego ojca, opierając się na własnej pamięci oraz dokumentach pochodzących z Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Lublinie. Jak się okazało, informacje które pojawiają się o Janie Gorączce w Internecie nie są dokładne, mnoży się w nich od niedomówień i przekręcania faktów. Może o tym świadczyć choćby wcześniej przytoczona uwaga, że „Lont” nigdy nie był w oddziale „Burty” jak również nieprawdą jest, że popełnił on samobójstwo, podczas gdy został zastrzelony w ubeckiej obławie.

Efektem spotkania była obopólna wola współpracy w ramach przypominania i sprostowania nieprawdziwych informacji o „Loncie” jak również pomysł zorganizowania spotkania tematycznego dotyczącego historii „Wyklętych” z naszego regionu.

Cześć i chwała bohaterom!

środa, 5 marca 2014

Relacja z Marszu ku czci Żołnierzy Wyklętych w Zamościu

Drugiego marca w Zamościu w dziesięć osób wzięliśmy udział w organizowanym przez miejscowy Obóz Narodowo-Radykalny Marszu ku czci Żołnierzy Wyklętych. Zgromadził on 250-300 osób z całej Lubelszczyzny, należy wspomnieć takie organizacje jak: ONR Lublin, Narodowa Łęczna, Narodowy Kraśnik, a także narodowców z Krasnegostawu oraz kibiców Hetmana Zamość.

Pochód ruszył o godzinie 17 spod Kościoła Michała Archanioła, gdzie wcześniej została odprawiona msza święta. Czoło marszu stanowiła długa biało-czerwona flaga, za nią ustawiły się banery, w tym debiutujący Narodowego Tomaszowa. Maszerujący nieśli dużą ilość narodowych flag na kij, widoczne były również powiewające falangi.

Celem przemarszu był pomnik Armii Krajowej przy ul. Partyzantów. Tutaj zostały wygłoszone płomienne przemówienia. Mieliśmy przyjemność wysłuchać m.in. Rzecznika ONR Zamość oraz członka Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego Mariana Kowalskiego.
Rondo im. Żołnierzy Wyklętych w Tomaszowie Lubelskim

W to piękne marcowe popołudnie powiewa dumnie polska flaga. W ten szczególny dzień, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych chcemy Państwa poinformować, że w dniu wczorajszym tj. 28.02.2014 roku Rada Miasta Tomaszów Lubelski rozpatrzyła pozytywnie wniosek organizacji Narodowy Tomaszów Lubelski aby nadać nazwę „Żołnierzy Wyklętych” nowemu rondu w naszym mieście.

Dzisiejszego dnia podczas uroczystości miejskich została oficjalnie odczytana uchwała RM w tej sprawie. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10 pod budynkiem dawnego Sejmiku Powiatowego. Całość rozpoczęli członkowie Jednostki Strzeleckiej 2019 im. Gen. Tadeusza Piskora w Tomaszowie Lubelskim, którzy wciągnęli polską flagę na maszt przy akompaniamencie hymnu państwowego. Następnie głos zabrał burmistrz miasta Wojciech Żukowski, który w ciekawym wystąpieniu przybliżył zgromadzonym historię Żołnierzy Wyklętych przytaczając między innymi postać Danuty Siedzikównej „Inki”. Następnie przewodniczący Rady Miasta, Mirosław Fus odczytał wspomnianą wyżej uchwałę, po czym nastąpiło złożenie wieńców pod tablicą znajdującą się przy budynku dawnego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Warto odnotować ,że obecnie znajduje się tam Izba Pamięci Terroru Komunistycznego.

Bardzo się cieszymy, że poprzez przyjętą uchwałę o nadaniu nowemu rondu nazwy „Żołnierzy Wyklętych” możemy oddać należny hołd niezłomnym bohaterom, którzy zapłacili najwyższą cenę za wolność stając do nierównej walki z sowieckim okupantem. Jednocześnie nie zamierzamy poprzestać na tym co do tej pory udało się osiągnąć. Pragniemy przekazać naszą wiedzę o nich młodym ludziom i wszystkim, którym nie było dane poznać prawdy o tych wspaniałych Polakach.

To wszystko nie byłoby możliwe bez Was. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę podpisów, podpisali się na listach, wszystkim, którzy polubili fanpage akcji „TAK dla Ronda Żołnierzy Wyklętych w Tomaszowie Lub. na Facebooku (ponad 1400 osób). Bez Was nie byłoby tego sukcesu.
Dziękujemy Narodowemu Świdnikowi za pomoc w przygotowaniu dokumentów i cenne porady. Dziękujemy radnym, którzy przegłosowali nasz wniosek.

Serdeczne podziękowania kierujemy również w kierunku organizacji, które wsparły tę inicjatywę, a są to:
-Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Lublin
- Jednostka Strzelecka 2019 im. Gen. Tadeusza Piskora w Tomaszowie Lubelskim
- Tomaszowski Szwadron im. 1-go Pułku Kawalerii KOP
- Tomaszowski Klub Miłośników Historii
- Związek Piłsudczyków RP

POLSKA SIĘ O WAS UPOMNIAŁA!
CZEŚĆ WASZEJ PAMIĘCI ŻOŁNIERZE WYKLĘCI!